header blue orig

Az 1980-as évek közepén néhány magyar dogbarát úgy vélte, lehetőségei a dog tenyésztésben nem kielégítőek, a dogos fajtaszervezet nem jó úton jár. Megoldás végre 1988-ban adódott, mikor a MEOE Elnöksége engedélyt adott a Danubius Dog Club megalakítására. Ez a fajtaklub 1988. január 1-től működött.

 

Az indulásnál legfőbb feladatunkként tűztük ki, hogy a hazai dogállomány bővítésében, színvonalának fejlesztésében, nemzetközi kapcsolatok építésében rendszeres, folyamatos szakmai segítséget és iránymutatást adjunk valamennyi hazai dogbarátnak. Fontosnak tartottuk és tartjuk ma is, hogy a dogtenyésztők, dogbarátok a fajta valamennyi kedvelője közötti baráti kapcsolatokat kialakítsuk és ápoljuk. Nem titkolt célunk volt a magyar dogtenyésztés nemzetközi kapcsolatainak, ismertségének folyamatos erősítése is.

Alakulásuk után először Kincses András, majd Szabó Sándor, később Rauhoffer Viktor, Korózs András majd Dr Nagyiványiné Bányai Eta volt klubunk elnöke.
Működésünk során olyan szervezetet és hagyományokat igyekeztünk kialakítani, amelyek elősegítik céljaink megvalósítását, összekovácsolják tagságunkat, népszerűbbé teszik az általunk szeretett német dogot és barátait. Rendszeressé és reméljük szakszerűvé tettük a tenyészszemléket, évente megrendeztük klubkiállításunkat, a lehetőség kialakulásával később már éves rendszerességgel fajtakiállítást is tartottunk. Örömmel elmondhatjuk, hogy ezen rendezvényeinken folyamatosan nőtt a részvételi arány. Rendszeresen tartottunk dogos kirándulásokat, szabadtéri sütés-főzéssel.
Kialakítottunk egy értékelési rendszert, mely alapján minden évben díjazzuk az ÉV LEGEREDMÉNYESEBB DOGJA - it és TENYÉSZTŐ-it.
Pénzügyi gazdálkodásunk évről évre a MEOE legkorrektebb tagszervezeti közé emelt bennünket.
Tagjaink tenyésztői és kiállítási eredményeit nem is kell külön hangsúlyoznunk, szerte Európában ismerik és értékelik a magyar dogokat.
Klubunknak a hazai dogbarátokon kívül számos ismert és neves külföldi tagja is van, akik rendszeresen részt vesznek mind klubunk, mind a MEOE kiállításain.
Sajnálatos módon a hazánk helyzetében bekövetkezett változások minket sem hagytak érintetlenül. Megnehezedett az életünk, néhányan kényszerűen visszavonultak e nemes fajta tenyésztésétől és tartásától.
A MEOE a 2010-es évek elején szervezeti változást hajtott végre, ennek érdekében mi is újjá alakultunk. Szervezetünk a MEOE szerződött partnereként 2011-ben önálló jogi személyiségű klubbá alakult.
Reméljük, az új szervezeti formában sem leszünk kevésbé eredményesek, mint korábban, minden nehézség ellenére.
Büszkék vagyunk az elért eredményekre, és ezen az úton kívánunk haladni a jövőben is.

 DDK calligraphic layout

DDK calligraphic layout